Problem pojawia się, gdy aplikacje wykorzystują 64bitowy JDK. WTK Potrzebuje 32bitowego JDK. Należy więc pobrać JDK 32bit ze strony Sun i zainstalować go, odpalając plik *.run.

Następnie edytujemy plik „emulator” w katalogu WTK/bin i zamieniamy:
javapathtowtk=/usr/bin/
na
javapathtowtk=/home/ali/Programy/jdk1.6.0_17/bin/

Teraz można testować aplikacje ME.

Należy uruchomić Linuksa z płyty. Następnie przy pomocy konsoli sprawdzamy jakie mamy partycje, montujemy je w tymczasowym folderze, zmieniamy katalog główny na tymczasową partycję i instalujemy grub2.

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo fdisk -l

/dev/sda3            6528        9138    20972857+  83  Linux

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir ~/tmp
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t ext4 /dev/sda3 /home/ubuntu/tmp/
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -o bind /dev ~/tmp/dev
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t proc proc ~/tmp/proc
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t sysfs sysfs ~/tmp/sys
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo chroot ~/tmp
root@ubuntu:/# sudo grub-install /dev/sda

(hd0)    /dev/sda
root@ubuntu:/# sudo update-grub2

 1. Instalujemy Eclipse 3.5 (Galileo)
 2. Instalujemy Flex Builder Alpha – podajemy katalog gdzie chcemy zaistalować Flex Builder oraz gdzie znajduje się eclipse jeśli pojawi się ostrzeżenie odnośnie eclipse to wybieramy „Proceed with caution”.
 3. Pobieramy patch z http://blog.danyul.id.au/wp-content/uploads/2009/06/eclipse-galileo-fbl-patchtar.gz lub http://www.xkwadrat.rdl.pl/Download/eclipse-galileo-fbl-patchtar.gz
 4. Rozpakowujemy patch.
 5. Usunąć z FLEX/eclipse/plugins: com.adobe.flexbuilder.debug.e33* i com.adobe.flexbuilder.editors.derived*
 6. Kopiujemy pliki z PATCH/eclipse/plugins do FLEX/eclipse/plugins
 7. Uruchamiamy jeden raz eclipse z parametrem -clean

Niestety (chyba) nie działa graficzny edytor formatek.

Wielokrotnie podczas instalowania nowych systemów czy też aplikacji ingerujących w ważne pliki systemowe narażamy nasz komputer na utratę jednego z najważniejszych elementów systemu. Bardzo często zostaje uszkodzony lub nadpisany jeden z plików konfiguracyjnych GRUB-a odpowiedzialnego za wybór uruchamianego systemu. W takiej sytuacji niemożliwe jest zazwyczaj uruchomienie żadnego z zainstalowanych systemów, czasem można jedynie ten wgrany na końcu. Pokażę, jak przywrócić konfigurację GRUB-a korzystając ze standardowej płyty Ubuntu.
Na początku musimy uruchomić nasz system jako Live CD czyli z płyty CD a nie z dysku. Czasem wymagane jest do tego przestawienie w BIOS-ie urządzenia startowego na napęd CD.
Gdy nasz system się już uruchomi (ciągle z płyty), uruchamiamy konsolę i wpisujemy w niej:
sudo grub
Następnie, gdy w konsoli zamiast pustej linii pojawia się znak „>” wpisujemy:
find /boot/grub/stage1
Polecenie to wyszukuje partycję, na której masz zainstalowanego Linuksa (i GRUB-a). Numer partycji należy zapamiętać, gdyż przyda się on przy następnym kroku.
Teraz wstukujemy następujące polecenie, w którym zamiast znaków zapytania podajemy numery partycji uzyskane w poprzednim kroku.
root (hd?,?)
Następnie:
setup (hd0)
I na koniec :
quit
Teraz możemy zakończyć korzystanie z systemu działającego z płyty i uruchomić ponownie komputer. Menu GRUB-a powinno już funkcjonować

Gdy system się już uruchomi z płyty, w konsoli wpisujemy:

 • sudo grub

i w grub-ie:

 • find /boot/grub/stage1

Polecenie to wyszukuje partycję, na której jest zainstalowany Linux

Teraz wstukujemy następujące polecenie, w którym zamiast znaków zapytania podajemy numery partycji uzyskane w poprzednim kroku.

 • root (hd?,?)
 • setup (hd0)
 • quit

Początek pracy z systemem LINUX rozpoczyna sie od logowania do superusera (root). Praca na koncie root dla początkujących użytkowników nie jest dobrym pomysłem – istnieje ryzyko namieszania w systemie. Najlepszym pomysłem jest stworzenie sobie konta użytkownika. Gdy pracujemy na zwykłym użytkowniku nie można w żaden sposób zniszczyć systemu, a gdy coś zepsujemy w użytkowniku, można usunąc i stworzyć nowego ,bez reinstalacji systemu. Poniżej podaje krótki opis tworzenia użytkownika.

Czytaj dalej