Należy uruchomić Linuksa z płyty. Następnie przy pomocy konsoli sprawdzamy jakie mamy partycje, montujemy je w tymczasowym folderze, zmieniamy katalog główny na tymczasową partycję i instalujemy grub2.

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo fdisk -l

/dev/sda3            6528        9138    20972857+  83  Linux

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir ~/tmp
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t ext4 /dev/sda3 /home/ubuntu/tmp/
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -o bind /dev ~/tmp/dev
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t proc proc ~/tmp/proc
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t sysfs sysfs ~/tmp/sys
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo chroot ~/tmp
root@ubuntu:/# sudo grub-install /dev/sda

(hd0)    /dev/sda
root@ubuntu:/# sudo update-grub2

Wielokrotnie podczas instalowania nowych systemów czy też aplikacji ingerujących w ważne pliki systemowe narażamy nasz komputer na utratę jednego z najważniejszych elementów systemu. Bardzo często zostaje uszkodzony lub nadpisany jeden z plików konfiguracyjnych GRUB-a odpowiedzialnego za wybór uruchamianego systemu. W takiej sytuacji niemożliwe jest zazwyczaj uruchomienie żadnego z zainstalowanych systemów, czasem można jedynie ten wgrany na końcu. Pokażę, jak przywrócić konfigurację GRUB-a korzystając ze standardowej płyty Ubuntu.
Na początku musimy uruchomić nasz system jako Live CD czyli z płyty CD a nie z dysku. Czasem wymagane jest do tego przestawienie w BIOS-ie urządzenia startowego na napęd CD.
Gdy nasz system się już uruchomi (ciągle z płyty), uruchamiamy konsolę i wpisujemy w niej:
sudo grub
Następnie, gdy w konsoli zamiast pustej linii pojawia się znak „>” wpisujemy:
find /boot/grub/stage1
Polecenie to wyszukuje partycję, na której masz zainstalowanego Linuksa (i GRUB-a). Numer partycji należy zapamiętać, gdyż przyda się on przy następnym kroku.
Teraz wstukujemy następujące polecenie, w którym zamiast znaków zapytania podajemy numery partycji uzyskane w poprzednim kroku.
root (hd?,?)
Następnie:
setup (hd0)
I na koniec :
quit
Teraz możemy zakończyć korzystanie z systemu działającego z płyty i uruchomić ponownie komputer. Menu GRUB-a powinno już funkcjonować

Gdy system się już uruchomi z płyty, w konsoli wpisujemy:

  • sudo grub

i w grub-ie:

  • find /boot/grub/stage1

Polecenie to wyszukuje partycję, na której jest zainstalowany Linux

Teraz wstukujemy następujące polecenie, w którym zamiast znaków zapytania podajemy numery partycji uzyskane w poprzednim kroku.

  • root (hd?,?)
  • setup (hd0)
  • quit