Projekt KREATOR – portal na którym prezentują swoje wyroby osoby uzdolnione artystycznie.
Mogą się zarejestrować i pokazać swoje dzieła artyści z Lokalnych Grup Działania Lyskor, Ziemia Pszczyńska oraz Morawskie Wrota. Zapraszam do oglądania i podziwiania dzieł, a bardziej zainteresowanych na forum albo do kontaktu z artystami.

www.lgdkreatywni.pl

Problem pojawia się, gdy aplikacje wykorzystują 64bitowy JDK. WTK Potrzebuje 32bitowego JDK. Należy więc pobrać JDK 32bit ze strony Sun i zainstalować go, odpalając plik *.run.

Następnie edytujemy plik „emulator” w katalogu WTK/bin i zamieniamy:
javapathtowtk=/usr/bin/
na
javapathtowtk=/home/ali/Programy/jdk1.6.0_17/bin/

Teraz można testować aplikacje ME.

Należy uruchomić Linuksa z płyty. Następnie przy pomocy konsoli sprawdzamy jakie mamy partycje, montujemy je w tymczasowym folderze, zmieniamy katalog główny na tymczasową partycję i instalujemy grub2.

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo fdisk -l

/dev/sda3            6528        9138    20972857+  83  Linux

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir ~/tmp
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t ext4 /dev/sda3 /home/ubuntu/tmp/
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -o bind /dev ~/tmp/dev
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t proc proc ~/tmp/proc
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t sysfs sysfs ~/tmp/sys
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo chroot ~/tmp
root@ubuntu:/# sudo grub-install /dev/sda

(hd0)    /dev/sda
root@ubuntu:/# sudo update-grub2

  1. Instalujemy Eclipse 3.5 (Galileo)
  2. Instalujemy Flex Builder Alpha – podajemy katalog gdzie chcemy zaistalować Flex Builder oraz gdzie znajduje się eclipse jeśli pojawi się ostrzeżenie odnośnie eclipse to wybieramy „Proceed with caution”.
  3. Pobieramy patch z http://blog.danyul.id.au/wp-content/uploads/2009/06/eclipse-galileo-fbl-patchtar.gz lub http://www.xkwadrat.rdl.pl/Download/eclipse-galileo-fbl-patchtar.gz
  4. Rozpakowujemy patch.
  5. Usunąć z FLEX/eclipse/plugins: com.adobe.flexbuilder.debug.e33* i com.adobe.flexbuilder.editors.derived*
  6. Kopiujemy pliki z PATCH/eclipse/plugins do FLEX/eclipse/plugins
  7. Uruchamiamy jeden raz eclipse z parametrem -clean

Niestety (chyba) nie działa graficzny edytor formatek.