Problem pojawia się, gdy aplikacje wykorzystują 64bitowy JDK. WTK Potrzebuje 32bitowego JDK. Należy więc pobrać JDK 32bit ze strony Sun i zainstalować go, odpalając plik *.run.

Następnie edytujemy plik „emulator” w katalogu WTK/bin i zamieniamy:
javapathtowtk=/usr/bin/
na
javapathtowtk=/home/ali/Programy/jdk1.6.0_17/bin/

Teraz można testować aplikacje ME.