Problem pojawia się, gdy aplikacje wykorzystują 64bitowy JDK. WTK Potrzebuje 32bitowego JDK. Należy więc pobrać JDK 32bit ze strony Sun i zainstalować go, odpalając plik *.run.

Następnie edytujemy plik „emulator” w katalogu WTK/bin i zamieniamy:
javapathtowtk=/usr/bin/
na
javapathtowtk=/home/ali/Programy/jdk1.6.0_17/bin/

Teraz można testować aplikacje ME.

Należy uruchomić Linuksa z płyty. Następnie przy pomocy konsoli sprawdzamy jakie mamy partycje, montujemy je w tymczasowym folderze, zmieniamy katalog główny na tymczasową partycję i instalujemy grub2.

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo fdisk -l

/dev/sda3            6528        9138    20972857+  83  Linux

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir ~/tmp
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t ext4 /dev/sda3 /home/ubuntu/tmp/
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -o bind /dev ~/tmp/dev
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t proc proc ~/tmp/proc
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount -t sysfs sysfs ~/tmp/sys
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo chroot ~/tmp
root@ubuntu:/# sudo grub-install /dev/sda

(hd0)    /dev/sda
root@ubuntu:/# sudo update-grub2